Napisz do nas

Prosimy o wybranie tematu kontaktu

Prosimy o wybranie tematu kontaktu

Uwaga! Wysyłany plik nie może przekraczać 19MB i nie może mieć innego rozszeżenia niż .pdf lub .jpg

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Nazwa i adres Administratora)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@grupakonskie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Stargres Sp. z o. o.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów? Szukasz inspiracji do aranżacji swojego wymarzonego mieszkania? Napisz lub zadzwoń do nas i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Dział sprzedaży:

sprzedaz@stargres.pl

+48 41 314 20 25

Ceramiczna 5, 26-200 Końskie

Numery wewnętrzne:
1 - Sprzedaż hurtowa, 2 - Obsługa sieci, 3 - Eksport, 6 - Faks, 8 - Sprzedaż detaliczna

Fax na e-mail: fax.sprzedaz@stargres.pl

Administracja:

sekretariat@stargres.pl

+ 48 41 314 20 24

Ceramiczna 5, 26-200 Końskie

Numery wewnętrzne:
1 - Sekretariat, 2 - Porady i reklamacje, 6 - Faks

Fax na e-mail: fax.sekretariat@stargres.pl

Sprzedaż detaliczna:

Godziny otwarcia salonu płytek ceramicznych:
Pon-Piątek 9.00 - 16.00, Sobota 9.00 - 13.00

salonplytek@ceramikakonskie.pl

+48 660 426 059

+48 41 314 20 25 wew. 8

Ceramiczna 5, 26-200 Końskie